Welke vragen kun je met Tarot kaarten stellen

Welke vragen kun je de kaarten stellen?

1. Naar de huidige toestand van een aangelegenheid of ontwikkeling.
2. Naar tendensen en perspectieven.
3. Naar een advies, hoe een probleem opgelost of een doel bereikt kan worden.
4. Naar de oorzaken of achtergronden van een ontwikkeling.
5. Wat is het beste besluit of handelswijze.
6. met betrekking tot zelfkennis of beleving.

 

Waarom is het zo moeilijk de kaarten voor jezelf te leggen?

Wanneer we de kaarten leggen voor een volslagen vreemde, waarbij we misschien niet de achtergrond van de vraag kennen, zijn we compleet afhankelijk van de kaarten en vertalen we de beelden net zo lang totdat de vraagsteller het antwoord begrepen heeft. Als we de kaarten echter voor onszelf leggen, kennen we niet alleen de hele achtergrond van de vraag, maar ook alle wensen, zorgen en angsten die erbij horen. Dat kan onze interpretatie makkelijk kleuren en vervalsen. Daarom is het bij een legging voor een eigen vraag belangrijk een zeker distantie tot de vraag te bewaren. Aangeraden wordt dan ook om bij belangrijke, moeilijk en dringende vragen nooit direct de kaarten te pakken, maar er eerst een nachtje over te slapen. De volgende ochtend kun de je tarot dan een vraag stellen, na bijvoorbeeld een wandeling of meditatie om je te concentreren. Daarbij moet je je realiseren dat je niets wilt afdwingen, maar ook geen antwoord uit angst wilt ontlopen.

 

Kun je leren om de kaarten te interpreteren?

Ja, dat is mogelijk. De tarot is een beeldentaal die je net zo kunt leren als de taal van de dromen.Er komen dan verbluffende beginnerssuccessen en heftige crises voordat je de nieuwe taal machtig bent. Je moet gewoon volharden en blijven oefenen.

Mag je een ander de kaarten voor je laten trekken?

Ja, wanneer je erg gespannen bent of te vaste verwachtingen hebt naar aanleiding van een vraag, is het zelfs raadzaam als je een sympathiek iemand de kaarten voor je laat trekken, leggen en interpreteren.

 

Hoe vaak kun je de kaarten een vraag stellen?

Als regel geldt: minder is meer. Als je een belangrijke vraag slechts een enkele keer stelt, zul je meer waarde aan het antwoord toekennen, dan wanneer je de kaarten elke dag meerdere malen raadpleegt over dit onderwerp. Niet dat dit laatste niet zou kunnen. Je gebruikt de kaarten dan als een vergrootglas waarbij je het overzicht verliest. Als je elke dag het Keltisch kruis legt, kun je alleen met grote moeite alle tien kaarten in de gebeurtenissen van die dag plaatsen. Leg je slechts eenmaal in een halfjaar het Keltisch kruis kunnen ze je een goede ( nieuwe) richting tonen.

 

Waarom moet je de kaarten met je linkerhand trekken?

Wat links gebeurt, komt – figuurlijk gezien- uit het hart. De linkerzijde van het lichaam geld van oudsher als intuïtieve kant. ook linkshandige mensen dienen met hun linkerhand de kaarten te trekken.

 

Waarom tonen de kaarten soms iemands wensen en niet de daadwerkelijke ontwikkeling?

Kaarten antwoorden zoals ze worden bevraagd. Alleen een open vraag levert een open antwoord op. een vraag die doortrokken is van allerlei verlangens, kan slechts tot een antwoord leiden waarin de wensen zichtbaar worden en niet de toekomstige ontwikkeling.

 

Hoe kun je met zogenaamd slechte voorspellingen omgaan?

Het komt steeds weer voor dat hulpzoekende mensen van waarzeggers, die zich niet aan bepaalde grenzen houden, voorspellingen ontvangen over onvermijdelijk ongeluk ( het sterven van een familielid, financiële rampspoed met aansluitende zelfmoord etc.).Het heeft dan weinig zin in een gesprek aan te geven dat zulke voorspellingen willekeurig en onhoudbaar zijn. Heel misschien had je deze voorspellingen op dat moment in je leven “nodig”. Hiermee is het nog niet gerechtvaardigd dat onverantwoordelijke waarzeggers onhoudbare, verschrikkelijke en bovendien geheel waardeloze uitspraken doen.