Wat zijn zigeunerkaarten

De Zigeuner kaarten zijn vergelijkbaar met die van de Lenormand. Net als bij de Lenormand bestaan de Zigeunerkaarten ook uit 36 kaarten. Het enige verschil zit hem in de symboliek en uiterlijk van de kaarten.
De afbeeldingen zijn duidelijk en onderop de kaart staat de naam van de kaart, zoals we dit ook kennen van bijvoorbeeld de Rider Waite tarot.. Vaak staan de namen er in drie talen:

  • De Nederlandse
  • De Engelse
  • De Franse

Op deze manier is het eigenlijk makkelijk voor iedereen om de kaart te lezen. Het is ook een van de eenvoudigste decks om te leren en uitstekend geschikt voor mensen die beginnen met kaartleggen.

De geschiedenis

De geschiedenis van de Zigeunerkaarten is wat wazig, maar men gaat ervan uit dat het rond de 16de eeuw ontstaan is. Toen zijn de eerste kaarten gedrukt, die voorzien waren van een simpele tekening en een spreuk erop. Pas in de 20ste eeuw zijn de kaarten ontworpen zoals we ze nu kennen.

Leg methodes

zigeuner kaarten leggenEr zijn meerdere leg methodes die gebruikt worden bij de Zigeunerkaarten. De methodes verschillen van andere tarot methodes, maar er kunnen ook de bekende methodes gebruikt worden. Naast het trekken van de dagkaart (een of twee kaarten) en het verleden, heden en toekomst legging (met 3 kaarten), worden bij deze kaarten de volgende methodes veel gebruikt:

De rijtjes methode

Hierbij worden alle 36 kaarten gebruikt. De rijen bestaan uit 4 kaarten van boven naar beneden en 9 kaarten van links naar rechts. De vierde kaart van rechts op de tweede rij is de persoonskaart. De directe kaarten die eromheen liggen hebben betrekking op de persoon. De overige kaarten hebben betrekking tot gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst. Het directe verleden ligt in de kaart recht boven de persoonskaart, de kaart links hiervan, de kaart rechts hiervan en de kaart boven de persoonskaart op de eerste rij (dus de kaart boven de kaart op rij twee). De eerste en tweede rij staan beiden voor het verleden. De derde rij staat in het heden en zowel de kaarten links als rechts hebben betrekking op de persoon en wat de persoon op dat moment bezig houdt. De toekomst beslaat de onderste rij en bij deze is ook de kaart recht onder de persoonskaart, de kaart links en de kaart rechts het belangrijkst. De overige kaarten geven situaties weer die mogelijk eraan komen.

Het rad van fortuin

Bij deze methode wordt er vanuit een probleem gewerkt. De vraagsteller geeft aan de kaartlegger een probleem voor en deze zoekt de best bijpassende kaart uit de stapel. Deze kaart wordt in het midden van de tafel gelegd. De vraagsteller schudt hierna de kaarten en geeft ze aan de kaartlegger. Deze maakt er een waaiervorm van (dit kan in de hand of op de tafel) en de vraagsteller trekt hier zeven kaarten uit. Deze kaarten worden links van de probleemkaart in een halve cirkel neergelegd, van onder naar boven. Deze halve cirkel stelt het verleden voor. Vervolgens worden de kaarten nogmaals geschud (weer door vraagsteller) en eveneens in een waaier uitgelegd. De vraagsteller trekt weer willekeurig zeven kaarten en deze worden aan de rechterkant van de probleemkaart neergelegd, dit keer van boven naar beneden. Deze halve cirkel stelt de toekomst voor.

De kaarten aan de linkerkant kunnen weergeven hoe het probleem ontstaan is die in het midden ligt en de kaarten aan de rechterkant hoe het probleem opgelost zou kunnen worden.

Het lijkt heel ingewikkeld zoals het beschreven staat, maar eigenlijk is het een vrij makkelijke methode om de kaart te lezen voor iemand (immers het probleem weet je al).

Exacte vraagstelling met drie kaarten

Deze methode leent zich goed voor een snel antwoordt. De vraagsteller stelt een duidelijke open vraag. De kaartlegger pakt de kaart die het meest van doen heeft met de vraag en legt dez voor zich neer. De vraagsteller wordt hierna gevraagd om de overige kaarten goed te schudden en te verdelen in drie zo goed als gelijke stapels. De kaartlegger draait de stapels in zijn geheel om en leest de uitkomst hiervan. Hierbij geldt dat de linkerkant het verleden voorstelt, het midden het heden en de rechterkant de toekomst.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van legmethodes, er zijn er natuurlijk meerderen en is aan ieder zelf om uit te zoeken welke het fijnst werkt voor de kaartlegger.